B2B e-shop voor DistriMedia

DistriMedia doet de distributie van allerlei boeken. Vroeger moesten de klanten (kleinhandelaars in boeken), hun bestelling steeds doorgeven via een bestelbon per fax. Dit hele proces was omslachtig en klanten konden niet op een eenvoudige manier hun bestelhistorie en nieuwe uitgaves raadplegen. De nood aan een digitalisering van dit proces was hoog.

Ons webbureau creëerde voor DistriMedia een online B2B-shop.

  • Klanten van DistriMedia kunnen op een eenvoudige manier inloggen.
  • Het systeem laat toe om makkelijk te zoeken naar boeken: We implementeerden 'Apache search met faceted navigation'.
  • De boekhandels kunnen nu verschillende filters gebruiken, waarbij een dropdownmenu te voorschijn komt.
  • Deze zoekfilters kunnen ook bewaard worden wat toelaat om bij een nieuwe bestelling dezelfde filters te gebruiken zonder deze eerst opnieuw te moeten instellen. Usability was immers een noodzaak.
  • Verder zorgden we voor een integratie met hun ERP-pakket voor producten en klanten. Wanneer nieuwe klanten of boeken in het ERP-pakket toegevoegd worden, dan worden die ook automatisch in de website geïmporteerd.
  • Er zitten rond de 15.000 producten in de website, maar wbase zorgde ervoor dat de performantie van de website op een er hoog niveau blijft.

Mening van de klant

"wbase heeft voor DistriMedia het B2B bestelplatform DM-Online ontwikkelt. Op basis van een, ook voor de leek, verstaanbaar lastenboek wisten wij heel goed wat wel en wat niet te verwachten. De afgesproken timings en mijlpalen werden gevolgd en daarenboven bevatten de opgeleverde delen weinig tot geen storende bugs. Als dit laatste voorkwam werd er snel gereageerd. Na een testperiode van 3 maanden is het project afgesloten maar zal DistriMedia zeker nog samenwerken met wbase om het platform verder uit te breiden en te optimaliseren."
Frank de Wulf, Directeur DistriMedia

 

In samenwerking met: 

Gelijkaardige projecten