Extranet Meducation @ Work

wbase bouwde een exranet in Drupal Voor Meducation @ Work met volgende functiontaliteiten:

 • Lesopdrachten:
  • Toevoegen van een les
  • Toekennen van een status: Lopend? Gefactureerd? Betaald?
 • Klanten
  • ​Toevoegen van een klant met contactpersoon en facturatiegegevens
 • Docenten
  • Docenten krijgen toegang tot het extranet en kunnen lesmateriaal uploaden
 • Facturatiesysteem
  • Eenvoudig facturen aanmaken​: Klant aanduiden + er kunnen verschillende factuurregels toegevoegd worden
  • Status toekennen (verzonden, open, betaald)
 • Overzichten trekken en filteren
  • Bij zowel openstaande/betaalde facturen, klanten, docenten, lopende/afgesloten lesopdrachten,...

Gelijkaardige projecten